[ Ticari Kosullar ]

 

 1. Sipariş sözleşmesi şirkettin kanunen bağlayıcı imzası atıldıktan sonra geçerlidir.
 2. Geçerli sipariş sözleşmesi oluşturulduktan sonra (bak 1. Madde) müşterimiz, InternetBoX'in tüm genel Ticari Koşulları kabul etmiş olur. Herhangi bir şekilde yapılabilecek sözlü anlaşmalar geçersizdir. Bu koşulları değiştiren veya iptal eden düzenlemeler, ancak Bilgi Bankası InternetBoXşirketi tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra geçerlidir. 
 3. İlk sözleşme süresi on iki aydır, Bu sözleşme sona erdirilmek istenildiği takdirde, en az sözleşmenin bitmesine üç ay kala yazılı olarak Bilgi Bankası InternetBoX şirketine bildirilmelidir. Eğer bu süre içerisinde yazılı olarak çıkış için müracaat edilmez ise, sözleşme otomatik men müteakip tekrar aynı koşullar içeriğinde on iki ay daha uzatılır.
 4. Sipariş Sözleşmesi imzalandıktan sonra Bilgi Bankası InternetBoX müşterisi 7 İş Günü içerisinde yazılı olarak çıkış için müracaat etme hakkına sahiptir. Yalnız bu süre içindeki sözleşme iptali için, toplam sözleşme miktarındaki meblağdan % 25 sipariş sözleşmesi fes etme masrafı alınır.
 5. Bilgi Bankası InternetBoX şirketi, bilgi girişlerindeki herhangi bir gecikmeden, hatalı bilgi girişinden dolayı sorumlu değildir. Bu eksiklik müşteri tarafından fark edildiğinde sözleşmenin başlangıcından itibaren 30 gün içinde Bilgi Bankası InternetBoX şirketine bildirilmesi ve değişikliğin yapılması sağlanmalı. 
 6. Müşteri, yayınlanan materyallerin, metinin içeriğiyle sorumludur ve üçüncü şahısların, Şirket- , Telekomminikation-, Çocuk Cezai Hukuk haklarını zedeleyecek hiç bir materyal aktarmayacağını garanti eder. Bu nedenle, üçüncü şahısların, - müdahalenin engellenmesi - davası açma hak ve taleplerini doğuracak ya da müşterinin yayınladığı döküm anlarının veya programların kesinlikle, hukuken sahibi olmadığı durumlarda, bu tür girişleri bloke etme hakkına Bilgi Bankası InternetBoX şirketi sahip olduğunu, müşteri daha şimdiden kabul eder. Eğer müşteri, üçüncü şahısların onurunu zedeleyecek ya da kişileri veya gurupları rencide eden veya da onlara saygısızlık eden materyal yayınlanırsa, bunlar hakkında bir dava açılmaması durumunda bile, müşteriye sunulan tüm veya belirli bir bölümü derhal Bilgi Bankası InternetBoX şirketi bloke etme hakkına sahiptir. Eğer yayınlanan materyallerin içeriği Türkiye, Almanya Federal Cumhuriyeti, Avrupa Birliği ya da ABD'de yürürlükteki hukukun hak duygusuna aykırı olursa, aynı işlem bu durum dada geçerlidir. Ancak söz konusu içeriklerin gerçekten sakıncasız olduğunu kanıtlamak müşteriye bırakılmıştır. Böyle bir kanıt getirildiğinde, sunulan veri girişi yeniden serbest bırakılır. 
 7. Müşteri, kayıt için gerekli olan tüm materyalleri (Metin, Şirket Logosu, Resimler, Metin tercümeleri, ...) hazır bir şekilde Bilgi Bankası InternetBoX şirketi için sunar. 
 8. Müşteri Bilgi Bankası InternetBoX şirketindeki kayda yapılması gereken değişiklikleri, verilen süre içerisinde yapmalıdır. Eğer bu süre içerisinde yapılması gerekli değişiklikler Bilgi Bankası InternetBoX şirketine aktarılmaz ise, eski veri içeriklerin doğruluğu kabul edilir.
 9. Müşteri verileri, Bilgi Bankamızın işletmeler tanıtım bölümü ve müşteri hizmetlerinde kullanılmak için kayıt edilir.
 10. Toplam fatura ücreti ödenmesi, sipariş sözleşmesinin InternetBoX' şirketine girişinden sonra geçerlidir.
 11. Sipariş Sözleşmesinin geçerliliği tarihindeki KDV oranı ödemede geçerlidir.
 12. Ödemenin aksaması halinde % 8 toplam fatura ücretinden banka faizi uygulanır. Buna ek olarak; birinci uyarı mektubunda DM 5,00, ikinci uyarı mektubunda DM 10,00 ve üçüncü uyarı mektubunda DM 15,00 masraf ücreti alınır.
 13. Bu sözleşmenin hükmü hakkında yeni iki sözleşme ortakları arasında kanuni bir işlem söz konusu olur ise, mahkeme yeri olarak Berlin'deki Sulh ve Asliye Mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşmenin bir hükmü geçersizse veya ileride geçersiz hale gelirse, sözleşmenin öteki tüm hükümleri geçerli olmaya devam eder.
[ Kanuni hatırlatma]12. Mayıs 1998 tarihinde Hamburg Sulh ve Asliye Mahkemesi şu kararı almıştır; her hangi bir İnternet Sayfası üzerinden, diğer bir yabancı İnternet Sayfasına Hyperlinks (Links) sayesinde geçiş yapıldıktan sonra, bu yeni  İnternet Sayfanın içeriliği hakkında ki tüm sorumluluk, o geçiş yapılan sayfanın sahibine veya sahiplerine aittir. 

Hamburg Sulh ve Asliye Mahkemesinin verdiği bu karar ile, geçiş yapılmasını sağlayan firmanın herhangi bir şekilde geçiş yapılan İnternet Sayfanın içeriği ile sorumluluğu yoktur.

Bilgi Bankamız InternetBoX sayfalarımızda verdiğimiz bu Hyperlinks (Links), bize bağlı olmayıp, tüm sorumluluk karşıya aittir. Şirketimiz hiç bir şekilde bu İnternet Sayfasının içeriklerinden sorumlu tutulamaz.


| InternnetBoX Bilgi Bankası | Pfuelstraße 3 | 10997 Berlin Kreuzberg | Tel : 030 /610 76 486 |  Fax: 030/ 610 76 487 | Post@InternetBoX.NET  |
© Bilgisayar Dershanesi CALP 2002